Wsparcie HR

Zapoznaj się z naszymi rozwiązaniami w tym zakresie, w Extend wiemy w jakim celu proponujemy państwu konkretne działania.

WEDŁUG NASZEJ FILOZOFII HR JEST BARDZO BLISKO BIZNESU

MA NA NIEGO BEZPOŚREDNI WPŁYW I PRZEKŁADA SIĘ NA JEGO EFEKTYWNOŚĆ.

 1. Procesy selekcji kandydatów na stanowiska specjalistyczne i menedżerskie (metodą Assessment Centre) – właściwy dobór kandydatów to jeden z ważniejszych czynników sukcesu.
  To ludzie i posiadane przez nich kompetencje decydują, czy strategia Firmy zostanie wdrożona, czy cele stawiane przed danym stanowiskiem będą zrealizowane. W procesie selekcji nie powinno być miejsca na pomyłki – za dużo kosztuje to organizację.
 2. Audyt pracowniczy / audyt menedżerski – odpowiada na wiele pytań min.:
  • Czy ludzie, których zatrudniamy są w stanie realizować wyznaczone cele?
  • Czy pracownicy posiadają odpowiednie kompetencje, aby skutecznie działać w nowych warunkach?
  • Jakie są mocne strony pracowników w nowych okolicznościach? 
  • Jakie obszary należy rozwijać?
  • Czy część kompetencji należy pozyskać z rynku?
  • W jaki sposób rozwijać „luki” kompetencyjne?
  • W jaki sposób pielęgnować / podtrzymywać mocne strony?
  • Jak efektywnie gospodarować budżetem, który jest przewidziany na rozwój ludzi?

PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MOTYWACYJNYCH

 1. Systemy premiowania / systemy Zarządzania przez Cele / MBO – systemy, które mają nagradzać powinny być powiązane z istotnymi dla biznesu parametrami. Systemy tego typu są skuteczne, gdy obie strony mają z tego wymierne korzyści. – „ do czego dążymy, co mamy do osiągnięcia”
 2. Systemy okresowych ocen pracowniczych – systemy, odpowiadające na pytania:

„w jaki sposób mamy postępować, aby realizować nasze cele i zadania?”
jakie są oczekiwania organizacji vs zachowania pracowników ?
jakie są mocne strony naszych pracowników a jakie obszary umiejętności, zachowań powinni rozwijać?
w jaki sposób rozwijać ludzi? (szkolenia, praca własna, mentoring, buddying, coaching, itd.)

BADANIA ILOŚCIOWE – to „fotografia” rzeczywistości organizacyjnej, pozwalają diagnozować jak wygląda firma, jej procesy w oczach pracowników, dzięki badaniom docieramy do problemów, trudności niedostępnych w bezpośrednich rozmowach, wywiadach.

 • Budowanie strategii HR dla organizacji
 • Projektowanie lub usprawnianie procesów HR
 • selekcja – dobór właściwych kandydatów
 • wdrożenie – „wejście” pracownika do firmy
 • utrzymanie odpowiedniego standardu pracy – opisy stanowisk pracy
 • rozwój organizacji i pracowników – programy rozwojowe, projekty interdyscyplinarne
 • zabezpieczenie zasobów ludzkich, zabezpieczenie biznesu – ścieżki karier, programy sukcesji
 • zarządzanie informacją – komunikacja wewnętrzna w organizacji
 • HR INTERIM MANAGEMENT
 • „Interim management” polega na wynajęciu HR Managera, który może czasowo zastąpić wewnętrznego managera podczas jego nieobecności lub może być wynajmowany do zadań specjalnych – do wdrożenia projektów, systemów, itd.

Badania satysfakcji pracowniczej / nastrojów pracowniczych

Badanie kultury organizacyjnej

Badanie serwisu dostarczanego przez działy wsparcia

Pozwól sobie wejść na wyższy poziom